* Khi mua phần ăn K-SHARE, Khách hàng sẽ nhận được MÃ QUÀ TẶNG tương ứng được tặng 1 hoặc 2 miếng Gà để chia sẻ cho bạn bè hoặc tự thưởng cho bản thân.
Tìm hiểu cách thức tham gia
  • Khi mua phần ăn K-SHARE A sẽ được tặng 1 MÃ QUÀ TẶNG 1 MIẾNG GÀ RÁN để chia sẻ, và mua phần ăn K-SHARE B sẽ được tặng 2 MÃ QUÀ TẶNG 2 MIẾNG GÀ RÁN để chia sẻ.
  • MÃ QUÀ TẶNG được dán trên nắp hộp đựng phần ăn K-SHARE.
Hướng dẫn tìm vị trí thẻ cào trên hộp quà K-SHARE
NHẬN MÃ QUÀ TẶNG
1 MIẾNG GÀ ĐỂ CHIA SẺ
Cào lớp bạc trên thẻ cào
để nhận mã quà tặng
CHIA SẺ QUÀ TẶNG CHO BẠN BÈ
Cách 1:

Nhập mã chữ số
trên thẻ cào tại:

www.kshare.vn

hoặc

KFCVIETNAM

(Và làm theo hướng dẫn)

Cách 2:

Hoặc quét mã QR
trên thẻ cào

(Và làm theo hướng dẫn)

* Khách hàng có thể tham gia chia sẻ và nhận quà tại tất cả
cửa hàng KFC trên toàn quốc.